اهداف و برنامه های انجمن

انجمن طراحان فرش تهران با همت موسسان و هیئت مدیره انجمن پس از 2 سال تلاش و پیگیری با کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1397 با اهداف زیر به ثبت رسید.
• حفظ، آموزش، رشد و ارتقا سطح کمی و کیفی هنر طراحی فرش.
• شناسایی، تجلیل و تکریم اساتید و هنرمندان و طراحان فرش ایران و تهران.
• بسترسازی مناسب و ایجاد انگیزه برای فراگیران، کارآموزان و علاقمندان به حوزه طراحی فرش ایران.
• مشارکت دربرگزاری همایش و سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی هنری.
• گردآوری، تألیف، تدوین مقالات، ترجمه متون و کتاب به زبانهای خارجی و یا بالعکس.
• برگزاری جلسات درخصوص معرفی، بررسی و نقد کتاب و نشریه .
• انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای انجمن و اجرای طرحهای پژوهشی.
• گردآوری و تدوین مجموعه‌های مستند در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای انجمن، ایران و سایرکشورها
• طراحی و اجرای نظامهای اطلاع‌رسانی، طراحی سایت و بانکهای اطلاعاتی.
• ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگی هنری.
• گردآوری، تنظیم، تدوین و انتشار نمایه ‌نامه و فهرستهای موضوعی.
• عرضه و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز ازقبیل: کتاب، مطبوعات و غیره

Objectives and Activities of the Association of Carpet Designers and Painters of Tehran Province
– Preserving, training, developing, and promoting the quantitative and qualitative level of carpet design
– Identifying and honoring the professors and carpet designers in Iran and Tehran province
– Preparing the appropriate background and motivating learners, trainees, and people in the field of carpet design in Iran
– Participating in conferences and seminars and cooperating in the holding of exhibitions and cultural art festivals.
– Collecting articles, translating texts and books in foreign languages or vice versa.
– Holding meetings on introducing, reviewing and publishing books and magazines.
– Conducting studies on issues relevant to the goals and activities of the association and its research projects
– Collecting and cataloging documentary series in accordance with the objectives and activities of the Association, Iran and other countries.
– Designing and implementing information systems, site design, data banks.
– Providing management services for performing artistic cultural projects.
– Collecting, arranging, compiling and publishing the index and subject lists
Supplying and exchanging the artistic cultural products with a license: books press, etc