اولین ورکشاپ هنری جمعی از پیشکسوتان طراحی فرش ایران

به همت انجمن طراحان فرش تهران و همکاری مرکز ملی فرش و سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران و انجمن های طراحان فرش سراسر کشور ، اولین ورکشاپ هنری جمعی از پیشکسوتان طراحی فرش ایران روز سوم شهریور از ساعت ۱۰ الی ۱۵ در سالن همایش خلیج فارس در نمایشگاه بین المللی فرش برگزار خواهد شد