برگزاری اولین ورکشاپ هنری اساتید پیشکسوت طراحی فرش ایران

اولین ورکشاپ هنری اساتید پیشکسوت طراحی فرش ایران با همت انجمن طراحان فرش تهران و با استقبال گسترده هنردوستان در سوم شهریور در سالن خلیج فارس بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی فرش برگزار شد.