فراخوان پذیرش عضویت

انجمن طراحان فرش تهران پس از تاسیس و تشکیل انجمن طراحان فرش استان تهران با شرایط و ضوابط زیر، عضو جدید می پذیرد.

🔻  عضویت پیوسته:

طراحان و نقاشان فعّال فرش (مورد تایید هیات مدیره انجمن)، اساتید طراح ممتاز، مدرسین با سابقه طراحی فرش دانشگاهها و مراکز عالی هنری، فارغ التحصیلان و دانشجویان سال آخر رشته طراحی فرش.

🔻 عضویت  وابسته:

کلیه دانشجویانی که در رشته طراحی فرش به تحصیل اشتغال دارند.

🔻 عضویت افتخاری:

پیشکسوتان و اساتید برجسته و صاحب نظر و شخصیت های ایرانی و خارجی سایر رشته های هنری و علمی مرتبط به طراحی فرش. (معاف از پرداخت حق عضویت)

مزایای عضویت:

۱- عضویت در انجمن تخصصی طراحی فرش و دریافت کارت عضویت

۲-  معرفی اعضای انجمن در بولتن های انجمن جهت ارتقاء موقعیت شغلی

۳- تایید و معرفی  اعضاء جهت دریافت تسهیلات ، بیمه و کلیه خدمات ویژه طراحان فرش

۴-  مشارکت در برگزاری همایش، گردهمایی، سمینار، مسابقات،  نمایشگاه، دوره و جشنواره ها.

۵- مشارکت در اجرای طرحها و پروژه های هنری و پژوهشی

مدارک مورد نیاز :

1-تصویر کارت ملی و گذرنامه

2- عکس پرسنلی 3×4

3- تصویر مدرک تحصیلی

4- سه نمونه اثر هنری (تمام یا قسمتی از طرح و نقشه فرش -مدادی یا کامپیوتری)

5- فیش پرداخت حق عضویت پیوسته به مبلغ 2/200/000 ریال برای 2 سال ، عضویت دانشجویی 200/000 ریال با کارت دانشجویی دارای اعتبار

6- فرم تکمیل شده تقاضای عضویت در انجمن

شماره حساب انجمن:  0112127353005 بانک ملی و شماره کارت : 6037991899989739  به نام انجمن طراحان فرش تهران.


تکمیل فرم ثبت نام

تمدید عضویت