هوشنگ زارع اصل سهزابی

استاد هوشنگ زارع اصل سهزابی متولد سال 1340 شهر سراب می باشد. در سال 1372 در رشته کارشناسی فنی صنایع دستی از دانشگاه هنر تهران فارغ التحصیل می شود. استاد زارع اصل  دارای بیش از 20 سال سابقه تدریس پیوسته در طراحی فرش ( با بیش از بیست هزار ساعت ) در دانشگاه ها و موسسات عالی و همچنین بیش از 23 سال سابقه طراحی، رنگرزی و تولید فرش در کارنامه پربارشان دارند و در سال 1394 موفق به دریافت درجه یک هنری رشته طراحی فرش از وزارت فرهنگ وارشاد می شود.

ایشان از سال 1383 در گروه فرش و صنایع دستی دانشگاه هنر تهران به عنوان  مدرس گار گاه های تخصصی طراحی، رنگ و نقطه، استاد راهنما، استاد مشاور، استاد داور ی جلسات دفاعیه پایان نامه ها و عضو شورای آموزشی در بخش پایان نامه فعالیت می نمایند.

همکاری در طراحی و تدوین برنامه آموزشی رشته کارشناسی ناپیوسته طراحی و نقشه کشی فرش با موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی.  داوری و طراحی سوال بخش علمی و تئوری رشته فرش دستبافت در مسابقات علمی و عملی دانشجویان مراکز آموزش عالی کاربردی و داوری  بخش طراحی و  مقاله همایش های دانشجویان و دانش آموختگان فرش کشور
طراحی و رنگرزی و نظارت بر بافت تابلوهای فرش شاهنامه فردوسی 26 تخته، موجود درموزه فرش ایران و بافت تابلو های فرش دبیران کل سازمان ملل ٧ تخته موجود در سازمان ملل. (اهدایی از طرف نماینده دائم ایران در سازمان ملل) از فعالیت های ایشان می باشد.